LASER iMPRESS | e-shop ECO IMPRESS 

Prevádzka : 

Farská 466/5, Bánovce nad Bebravou, 957 01


Telefón: +421 901 740 201

(Po-Pi : 09.00 - 17.00)

Email: info@laserimpress.sk


Fakturačné údaje (korešpondenčná adresa):

Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS

K Priehrade 788/18, Bánovce nad Bebravou, 957 01

IČO: 40 867 986

IČ DPH: SK1042919240

Zapísaný v živnostenskom registri č.: 

ObU-BN-OZP-2013/03977-2 | č. živ. reg. 630-8595