ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP, ZÁVÄZOK UDRŽATEĽNOSTI

Malé gestá môžu priniesť veľké zmeny. Zodpovedný prístup založený na odhodlanosti pre udržateľnosť životného prostredia je našim predpokladom pri vytváraní produktov ECO logic. Funkcionalita, rešpekt k životnému prostrediu a dizajn. Vďaka harmonickej kombinácii týchto troch aktorov sa zrodili nače ECO logic produkty hi!dea.

Navrhnuté tak, aby ste aj vy mohli zanechať svoju udržateľnú stopu vo svojom každodennom živote.

Zloženie materiálov použitých pri výrobe týchto produktov, ich výdrž a možnosti recyklácie pomôžu posunúť malé každodenné gestá k dosiahnutiu zodpovedného prístupu.